Par mums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”

Sabiedrības komercdarbības veidi:

1. pamatdarbība: Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2. red. klase 35.30.),

2. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2. red. klase 36.00.),

3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2. red. klase 37.00.),

4. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 2. red. klase 68.20.),

5. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2. red. klase 68.32.),

6. Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības(NACE 2. red. klase 81.10.).