Jūs esiet šeit:Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana


Autors valdis- 02 Decembris 2013

02/12/2013 

 

Informējam, ka ir pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana, kuras ietvaros veikta 16,3 km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9 km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķos, kā arī veikta ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Babītes un Piņķu ciematos.
 
Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
 

1)Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;

2)Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.

 
Lai veiktu paredzētās papildus aktivitātes š,g. 24. aprīlī, ar SIA „Baltline Globe” tika noslēgts līgums par tehnisko projektu izstrādi. Informējam, ka š.g. 2. decembrī ir pabeigta projektēšanas līguma izpilde un SIA „Babītes siltums” rīcībā ir nepieciešamā dokumentācija būvdarbu iepirkuma procedūras izsludināšanai. Atbilstoši SIA „Babītes siltums” izstrādātajam Projekta ieviešanas grafikam – būvdarbu īstenošana paredzēta līdz 15.10.2014.
 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 5 864 691,00, no tā attiecināmās izmaksas LVL 3 740 101,65 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums LVL 3 523 156,00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 171 186,88, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 45 758,77).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 828 813,12, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 1 295 776,23 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim LVL 1 016 481,25).


PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
Kontaktpersonas:                                                                       

SIA „Babītes siltums” valdes loceklis – Valdis Kalniņš, tālr. 67914496

Iezīmes