Jūs esiet šeit:Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana


Autors valdis- 12 Janvāris 2015

12/01/2015

 

 

Informējam, ka sekmīgi ir noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana. Projekta 2. kārtas ietvaros tika veikta daļēja esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcija, kā arī tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Babītes dienvidaustrumu daļā.
 
Būvdarbu izpildi veica SIA „ŪKS tīkli”, inženiertehnisko uzraudzību nodrošināja SIA „Eirokonsultantu nams”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “Baltline Globe”.
 
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošanā ir radies līdzekļu ietaupījums, kas tiks izmantots, lai pilnībā pabeigtu  esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju, īstenojot kanalizācijas spiedvada rekonstrukciju posmā “Priežciems  - Piņķu ciems”, kā arī rekonstruējot divas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas Piņķu ciematā, tādējādi nodrošinoties pret iespējamiem spiedvada un sūkņu staciju darbības traucējumiem.
 
Ietaupījuma īstenošanai tika veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā 17.12.2014. tika noslēgts līgums ar SIA “Firma L4” par paredzēto plānoto aktivitāšu tehnisko projektu izstrādi. Noslēgtā  līguma izpildes termiņš ir 17.04.2015.
 

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 280 913.62, no tā attiecināmās izmaksas EUR 5 321 684.82 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 5 021 999.00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 243 577.00, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 65 108.82).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 1 179 294.81, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 1 779 933.99 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 1 464 702.19).
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Kontaktpersonas:
SIA „Babītes siltums” valdes loceklis – Valdis Kalniņš, tālr. 67914496
Iezīmes