Iepirkuma procedūras Nolikuma precizējumi Nr.1

 

17.06.2015.

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Par iepirkuma procedūras Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Iepirkums „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” , Id.Nr.BS-2/2015

 

 

2015. gada 29. aprīlī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

12/01/2015

 

 

Informējam, ka sekmīgi ir noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana. Projekta 2. kārtas ietvaros tika veikta daļēja esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcija, kā arī tika veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Babītes dienvidaustrumu daļā.

Paziņojums par rezultātiem iepirkumam „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”

24/11/2014

 

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 21. novembrī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” (id. Nr.BS-2/2014) ietvaros.

Jautājumi un atbildes Nr.2 par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"

31/10/2014 

 

 

 
 
Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014 ietvaros

Jautājumi un atbildes par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"

21/10/2014 

 

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.1
 
Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014 ietvaros