Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

14/07/2014

 

 

Informējam, ka turpinās projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē, 2. kārta” īstenošana. Lai gan būvdarbu līguma izpildes termiņš ir 15.10.2014., būvuzņēmējs - SIA “ŪKS tīkli” šobrīd apsteidz plānoto darbu laika grafiku, un  plānotos darbus plānots pabeigt pirms Līguma izpildes termiņa.
 
Būvdarbu līguma ietvaros, šā gada jūlijā plānots pabeigt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā, kā arī turpinās esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukcijas darbi.

Uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 2. kārtas īstenošana

14/05/2014

 

Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
1)    Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;
2)    Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.
 

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

07/04/2014

 

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 7. aprīlī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-3/2013) ietvaros.

Paziņojums par rezultātiem iepirkumam "Papildus būvdarbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē" ietvaros"

26/03/2014

 
SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 24. martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-1/2014) ietvaros. 

Iepirkums „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

26/02/2014

 

 


2014. gada 26. februārī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-3/2013)
 
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.

Iepirkums „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

07/02/2014

 

 

2014. gada 4. februārī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Papildus būvdarbi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-1/2014)
 
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.

Par iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-2/2013) izbeigšanu bez rezultātiem

27/01/2014

 

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2014.gada 23. janvārī Iepirkuma komisija ir pieņemusi lēmumu par iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-2/2013)ietvaros” izbeigšanu bez rezultātiem.

 

Iepirkuma procedūras izbeigšanas bez rezultātiem iemesls – neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem neatbilda Nolikumā noteiktajām prasībām.

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana

02/12/2013 

 

Informējam, ka ir pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” 1. kārtas īstenošana, kuras ietvaros veikta 16,3 km jaunu ūdensapgādes tīklu, 12,9 km jaunu kanalizācijas tīklu, 12 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Piņķos, kā arī veikta ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Babītes un Piņķu ciematos.
 
Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:
 

1)Daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” rekonstrukciju;

2)Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju Babītes dienvidaustrumu daļā.