IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!!!

Ņemot vērā, ka SIA “Babītes siltums” kasi izmanto tikai maza daļa sabiedrisko pakalpojumu lietotāju, ar 2018.gada 1.novembri tiek pārtraukta SIA “Babītes siltums” skaidras naudas iekasēšana par pakalpojumu sniegšanu.

 

Paziņojums par rezultātiem iepirkuma procedūras "Dabasgāzes piegāde SIA "Babītes siltums"vajadzībām" (ID.Nr.2,1,-25) ietvaros

11.10.2018.

 

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras

“Dabasgāzes piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām” (Nr. 2.1.-25.) ietvaros

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi,

Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis

Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Piņķu ciema lietotājiem

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

Informācija ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu klientiem par norēķiniem Spuņciemā

Sākot ar šī gada 1. novembri, Salas pagasta iedzīvotāji par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem varēs noslēgt līgumus un veikt maksājumus skaidrā naudā katru otrdienu Babītes novada pašvaldības telpās adresē: “Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, Babītes novadā.

Paziņojums par SIA ”Babītes siltums” siltumenerģijas tarifu projektu Babītes novada, Babītes pagasta Piņķu ciemā

SIA ”Babītes siltums” (Vienotais reģ. nr. LV 40003145751) Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, 2016. gada 15.