Jūs esiet šeit:Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” būvdarbu īstenošana

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” būvdarbu īstenošana


Autors valdis- 25 Novembris 2015

 

 

24.11.2015.

 

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” būvdarbu īstenošana

 

Informējam, ka ir pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” būvdarbu īstenošana.

SIA “Babītes siltums” 06.08.2015. uzsāka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” (turpmāk – Projekts) papildus aktivitātāšu  (daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” pārbūvi un 2 esošo kanalizācijas sūkņu staciju pārbūvi Piņķu ciemā) īstenošanu.

Babītes novada pašvaldības būvvalde 27.10.2015. ir izsniegusi aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus veica SIA Firma L4”, būvdarbu izpildi veica, SIA “Koger vide”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Eirokonsultantu nams”. 

Līdz ar pēdējo papildus aktivitāšu pabeigšanu, SIA “Babītes siltums” noslēdz ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošanu, kas tika uzsākts 2010. gada 26. oktobrī. Projekta ietvaros tika veikta :

 • Izbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas ar ūdens krājrezervuāru Babītes ciemā;
 • Izbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas ar ūdens krājrezervuāru Piņķu ciemā;
 • Ierīkoti pieci jauni ūdens artēziskie urbumi;
 • Rekonstruēts viens  esošais ūdens artēziskais urbums;
 • Tamponēti seši ūdens artēziskie urbumi;
 • Izbūvēti 16.96km  jauni ūdensapgādes tīkli;
 • Izbūvēti 13.45km jauni kanalizācijas tīkli;
 • Veikta esošā galvenā kolektora rekonstrukcija – 1.028 km;
 • Izbūvētas divpadsmit jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
 • Daļēji Izbūvēts jauns kanalizācijas spiedvads “Babītes ciems – Piņķu ciems” – 2.47km;
 • Rekonstruētas divas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Šobrīd sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tiek veikta Projekta noslēguma ziņojuma un gala maksājuma saskaņošanas procedūra.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 280 913.62, no tā attiecināmās izmaksas EUR 5 321 684.82 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 5 012 999.00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 243 577.00, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 65 108.82). Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 1 179 294.81, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 1 779 933.99 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 1 464 702.19).

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kontaktpersonas:

SIA „Babītes siltums” valdes loceklis – Valdis Kalniņš, tālr. 67914496