Jūs esiet šeit:Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana


Autors valdis- 25 Augusts 2015

 

 

25.08.2015.

 

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana

 

Informējam, ka turpinās projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” īstenošana.

Ievērojot situāciju, ka ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ( turpmāk-Projekts) īstenošanas laikā radās finansējuma ietaupījums, tika pieņemts lēmums par sekojošām papildus aktivitātēm Projekta ietvaros:

  1. daļēju esošā kanalizācijas spiedvada „Babītes ciems - Priežciems - Piņķu ciems” pārbūvi;
  2. 2 esošo kanalizācijas sūkņu staciju pārbūvi Piņķu ciemā.

Lai veiktu paredzētās papildus aktivitātes ar SIA „Firma L4” tika noslēgts un izpildīts tehniskā projekta izstrādes līgums, kā arī turpinās autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana.

Š. g. 6. augustā ar SIA „Koger Vide” tika noslēgts līgums par būvdarbu izpildi un š.g. 17. augustā ar SIA „Eirokonsultantu nams” tika noslēgts līgums par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu.   Atbilstoši SIA „Babītes siltums” izstrādātajam Projekta ieviešanas grafikam – būvdarbu īstenošana paredzēta līdz01.11.2015.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 8 280 913.62, no tā attiecināmās izmaksas EUR 5 321 684.82 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 5 012 999.00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 243 577.00, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 65 108.82). Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi EUR 1 179 294.81, SIA "Babītes siltums" līdzekļi EUR 1 779 933.99 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 1 464 702.19).

 

 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Kontaktpersonas:

SIA „Babītes siltums” valdes loceklis – Valdis Kalniņš, tālr. 67914496