Jūs esiet šeit:Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras ”Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi” (Nr.BS-1/2015) ietvaros

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras ”Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi” (Nr.BS-1/2015) ietvaros


Autors valdis- 30 Jūlijs 2015

 

Piņķi, 30.07.2015.

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2015.gada 29. jūlijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras ”Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi” (Nr.BS-1/2015) ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS (kanalizācijas sūkņu staciju) rekonstrukcijas inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta SIA „Eirokonsultantu nams” piedāvājums. SIA „Eirokonsultantu nams” (Reģ.Nr. 40003572185, Adrese: Maskavas iela 27, Rīga, LV-1003), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar pakalpojumu kopējo cenu (bez PVN) – EUR 3920.00.

 

 


 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

 

Ieguldījums Tavā nākotnē! 

Iezīmes