Jūs esiet šeit:Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (Nr.BS-3/2015) ietvaros

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (Nr.BS-3/2015) ietvaros


Autors valdis- 24 Jūlijs 2015

Piņķi,

24.07.2015.

 

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras “Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (Nr.BS-3/2015) ietvaros

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2015.gada 23. jūlijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (Nr.BS-3/2015) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir:  būvdarbu izpilde saskaņā ar Tehnisko projektu un tehniskajām specifikācijām.

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta Nr.6 - SIA „Koger Vide” piedāvājums.

SIA „Koger Vide” (Reģ.Nr. 40003884717, Adrese: Artilērijas iela 40, Rīga, LV-1009), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar būvdarbu kopējo cenu (bez PVN) – EUR 111 251.38.PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!