Jūs esiet šeit:„Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskā uzraudzības pakalpojumi”

„Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskā uzraudzības pakalpojumi”


Autors valdis- 06 Jūlijs 2015

2015. gada 3. jūlijā SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu

 

Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcijas inženiertehniskā uzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-1/2015

projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007) ietvaros.

 

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķu ciems” un 2 esošo KSS (kanalizācijas sūkņu staciju) rekonstrukcijas inženiertehniskā uzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski mājas lapā: www.babitessiltums.lv

 

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 21. jūlijam plkst. 10.30 SIA “Babītes siltums” telpās, Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

 

Piedāvājumi tiks atvērti Babītes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, Sēžu zālē (telpa Nr.15), Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, 2015.gada 21. jūlijā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

 


PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē! 

PielikumsIzmērs
Uzraudzibas_nolikums_BS.doc543 KB