Jūs esiet šeit:Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.1

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.1


Autors valdis- 03 Jūlijs 2015

 

02.07.2015.

 

Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.1

 

Iepirkuma procedūra „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija

(id. Nr.BS-3/2015)

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros.

 


1.      

Jautājums:

Ieinteresētais piegādātājs, lūdz sniegt skaidrojumu:

“Nolikuma 8.3.1. un 8.3.2.1. punktā minēts, ka Pretendentam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir jābūt pieredzei:


a.      

2 divu kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu ne mazāku kā 15 m3/dnn,


b.     

ūdensapgādes vai kanalizācijas spiedvadu ar kopējo garumu vismaz 0,6km, kas  izbūvēti ar atklāto rakšanas metodi;


c.      

ūdensapgādes vai kanalizācijas spiedvadu ar kopējo garumu vismaz  0,2km, kas  izbūvēti ar beztranšejas metodi.

Lūdzam apstiprināt, ka Pretendents būs izpildījis kvalifikācijas prasības, norādot Pretendentam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam objektus, kur katra prasība (a, b, c) ir izpildīta dažādos objektos.”

 


2.      

Atbilde:

Iepirkuma komisija norāda, ka Pretendents būs izpildījis kvalifikācijas prasības, norādot Pretendentam un atbildīgajam būvdarbu vadītājam objektus, kur katra prasība (a, b, c) ir izpildīta vienā vai vairākos objektos.

 


PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!