Jūs esiet šeit:Paziņojums par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu


Autors valdis- 18 Maijs 2015

Par iepirkuma procedūras Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2015.gada 14. maijā ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” (id. Nr.BS-2/2015) pārtraukšanu.

 

Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls:  Nepieciešamība precizēt un atkārtoti saskaņot Tehnisko projektu.

  

Informējam, ka pēc Tehniskā projekta saskaņošanas, tiks veikta atkārtota būvdarbu iepirkuma procedūra par kuru Pasūtītājs informēs mājaslapā www.babitessiltums.lv  un laikrakstā “Latvijas avīze”.

 


PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA