Jūs esiet šeit:Iepirkums „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” , Id.Nr.BS-2/2015

Iepirkums „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija” , Id.Nr.BS-2/2015


Autors valdis- 30 Aprīlis 2015

 

 

2015. gada 29. aprīlī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu

„Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS rekonstrukcija”,

Id.Nr.BS-2/2015

projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķu ciems” un 2 esošo KSS (kanalizācijas sūkņu staciju) rekonstrukcija saskaņā ar Tehnisko projektu un Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski mājas lapā: www.babitessiltums.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 2015. gada 1. jūnijam plkst.10.30 SIA “Babītes siltums” telpās, Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.

Piedāvājumi tiks atvērti Babītes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, Sēžu zālē (telpa Nr.15), Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, 2015.gada 1. jūnijā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS" PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

PielikumsIzmērs
1_Titullapa.pdf48.11 KB
2_Buvprojekta_sastavs.pdf52.43 KB
3_Satura_raditajs.pdf67.76 KB
4_Starplapas.pdf66.19 KB
5_Skaidrojosais apraksts.pdf84.82 KB
1_SERTIFIKATI.zip1.68 MB
2_TOPOGRAFIJA.zip4.19 MB
3_GEOTEHNISKA_IZPETE.zip4.74 MB
4_TEHNISKIE NOTEIKUMI.zip826.89 KB
5_PRIVATIPASNIEKU_SKANOJUMI_1.zip5.54 MB
5_PRIVATIPASNIEKU_SKANOJUMI.zip5.78 MB
6_GENERALPLANS.zip1.99 MB
2.1_BK.zip1.89 MB
2.2_UKT_1.zip1.95 MB
2.2_UKT_2.zip7.18 MB
2.2_UKT_3.zip6.57 MB
2.3_EL.zip1.79 MB
3_EKONOMIKAS DALA.zip207.03 KB
4_DOP.zip3.72 MB
A_Pielikums_Tehniskas_specifikacijas.pdf538.14 KB
GP_Genplans_ar_skanojumiem.pdf2.08 MB
Nolikums_BS_2_2015.doc472.5 KB
Pielikums_D8_Finanshu_piedavajuma_veidne.xlsx70.25 KB