Jūs esiet šeit:Paziņojums par SIA ”Babītes siltums” siltumenerģijas gala tarifu projektu Babītes novada, Babītes pagasta Piņķu ciemā.

Paziņojums par SIA ”Babītes siltums” siltumenerģijas gala tarifu projektu Babītes novada, Babītes pagasta Piņķu ciemā.


Autors valdis- 05 Jūnijs 2013

 
SIA ”Babītes siltums” (Vienotais reģ. nr. LV40003145751) Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 2013. gada 30. maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa projektu Babītes novada Babītes pagasta Piņķu ciemā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7“Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.
 
    
 
Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2013. gada 1.oktobri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar mainīgo un pastāvīgo izmaksu izmaiņām, pārdotās siltumenerģijas apjoma izmaiņām, kurināmā un elektrības cenu izmaiņām, uzskaites ieviešanu, kas nodrošina precīzus enerģijas mērījumus, gan katlu mājā, gan klientu siltummezglos un tarifa pārapstiprināšanu atbilstoši spēkā esošajai tarifu metodikai, izdalot atsevišķi siltumenerģijas ražošanas tarifu, siltumenerģijas sadales un pārvades tarifu un siltumenerģijas tirdzniecības tarifu.
 
Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu, lietotājs var iepazīties SIA ”Babītes siltums” Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagastā, iepriekš sazinoties ar grāmatvedi Regīnu Cauni tālr. 67914593, e-pasts bs.gramatvede@dot.lv
 
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  Babītes siltums” Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, e-pasts bs.gramatvede@dot.lv, tālrunis: 67914593, fakss 67914593, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Brīvības ielā 55, faksa Nr. 67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasts adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.
 
 
SIA „Babītes siltums”
valdes loceklis
Valdis Kalniņš