Jūs esiet šeit:Ekspluatācijā nodotas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā.

Ekspluatācijā nodotas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā.


Autors valdis- 27 Aprīlis 2013

24/04/2013

 

  

Informējam, ka š.g. 23. aprīlī, ekspluatācijā tika nodotas ES Kohēzijas Fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” līguma „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā”  ietvaros izbūvētās ūdens attīrīšanas iekārtas Babītes ciemā. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas, ūdens attīrīšas iekārtu,  kā arī jaunu sistēmu savienojošo maģistrālo cauruļvadu izbūve. Tādējādi, Babītes ciema, Priežu ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens. Būvniecības darbu  izmaksas (projektēšana, autoruzraudzība, būvdarbi, būvdarbu būvuzraudzība) ir LVL 512 175,20 bez PVN (tai skaitā Babītes novada pašvaldības un SIA „Babītes siltums” finansu līdzekļi- LVL 135 494,40).
 
 
 
Šobrīd, līguma ietvaros, turpinās ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve Piņķu ciemā, kuras plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam.
 
Kopumā Projekta ietvaros ir izbūvēti 16,3 km jauni ūdensapgādes tīkli, 13,8 km kanalizācijas tīkli, 12 kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Piņķu ciemā, Babītes ciemā, Priežu ciemā un turpinās būvdarbu teritorijas labiekārtošanas darbi.
 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 5 864 691,00, no tā attiecināmās izmaksas LVL 3 740 101,65 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums LVL 3 523 156,00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 171 186,88, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 45 758,77).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 828 813,12, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 1 295 776,23 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim LVL 1 016 481,25).
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

 

Iezīmes