Jūs esiet šeit:Paziņojums par rezultātiem „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”

Paziņojums par rezultātiem „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”


Autors valdis- 02 Aprīlis 2013

02/04/2013

 

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv paziņo, ka projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007, ietvaros 2013.gada 28. martā ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros” (id. Nr.BS-1/2013)ietvaros.
 
Iepirkuma priekšmets ir:  tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
 
No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta Nr.1 SIA „Baltline Globe” piedāvājums.
 
SIA „Baltline Globe” (Reģ.Nr.40003780856, Adrese: Palasta iela 10, Rīga, LV-1050), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ar pakalpojumu kopējo cenu (bez PVN) – LVL 4181.90.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 

 

Iezīmes