Jūs esiet šeit:Iepirkums „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

Iepirkums „Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”


Autors valdis- 25 Februāris 2013

25/02/2013

 

 

2013. gada 25.februārī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Papildus projektēšanas pakalpojumi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-1/2013)
 
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 
Iepirkuma priekšmets ir:  tehniskā projekta izstrāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski mājas lapās: www.babitessiltums.lv un www.babite.lv
 
Piedāvājumus iesniegt līdz 2013. gada 12.martam plkst.11.00 Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
 
Piedāvājumi tiks atvērti Babītes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, Sēžu zālē (telpa Nr.15), Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, 2013.gada 12.martā plkst. 11:15.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 


PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 

 

PielikumsIzmērs
Vispārīgie noteikumi379.81 KB
Speciālie noteikumi156.5 KB
Nolikums454.5 KB
Tehniskās specifikācijas134 KB
Tehnisko specifikāciju pielikums Nr.1213.57 KB
Tehnisko specifikāciju pielikums Nr.2213.44 KB