Jūs esiet šeit:Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās


Autors valdis- 30 Novembris 2012

29/11/2012

 

 

Šobrīd projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir pabeigta Babītes ūdens attīrīšanas stacijas izbūves darbi. Minēto darbu ietvaros, tika veikta jaunu ūdens ieguves urbumu, jauna tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas izbūve, kā arī ūdens attīrīšas iekārtu  izbūve. Tādējādi jau no šā gada novembra mēneša Babītes ciema iedzīvotājiem ir pieejams kvalitatīvs, Eiropas Savienības, kā arī Latvijas Republikas normatīviem atbilstošs, dzeramais ūdens.
 
Šobrīd turpinās ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Piņķu ciematā, kuru plānots nodot ekspluatācijā līdz 2013.gada 1. jūnijam. 

 

Projekta ietvaros turpinās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi – līdz šim ir izbūvēti 14 189m ūdensapgādes tīklu, 11 167m kanalizācijas tīklu, 12 kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbi turpinās Piņķu Centra un Dienvidu daļā, kā arī Priežciemā. Būvdarbus (cauruļvadu izbūves darbus) plānots pabeigt līdz 15.01.2013. Savukārt ielu seguma atjaunošana turpināsies 2013. gada pavasarī, tiklīdz būs atbilstoši laikapstākļi.
 
Kopumā Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus ūdensapgādes tīklus 16 356m, jaunus kanalizācijas tīklus 13 033m, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).
 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 5 864 691,00, no tā attiecināmās izmaksas LVL 3 740 101,65 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums LVL 3 523 156,00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 171 186,88, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 45 758,77).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 828 813,12, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 1 295 776,23 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim LVL 1 016 481,25).
 
PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA. FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iezīmes