Jūs esiet šeit:Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās

Ūdenssaimniecības sakārtošanas projekts Babītes novadā turpinās


Autors valdis- 26 Janvāris 2012

 26/01/2012

 
2010. gada oktobrī Babītes novada pašvaldības uzņēmums SIA „Babītes siltums” ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) parakstīja civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ieviešanu.
 
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt 16,356 km jaunus ūdensapgādes tīklus, 13,033 km  jaunus kanalizācijas tīklus, veikt esošā galvenā kanalizācijas kolektora rekonstrukciju, izbūvēt 12 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī izbūvēt jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas Babītē un Piņķos ar nepieciešamo tehnoloģisko nodrošinājumu (jaunas artēziskās akas, jauni tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāri, jaunas otrā pacēluma ūdens sūkņu stacijas).
 
Projekta ietvaros ir noslēgti sekojoši līgumi:
1. Būvdarbu līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” ar Konsorciju „Koger un Partneri” par līguma summu 3 090 514,09 LVL (bez PVN). Līguma izpildes termiņš – 01.12.2012.
2. Būvuzraudzības pakalpojumu līgums „Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros” ar SIA „Geo Consultants”, par līguma summu 54 460,00 LVL (bez PVN). Līguma izpildes termiņš – 12.06.2013.
3. Būvniecības līgums „Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā” ar personu apvienību „KL” par līguma summu - 1 148 925,50 LVL (bez PVN). Līguma izpildes termiņš – 01.06.2013.
4. Līgumu par tehniskā projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” autoruzraudzību ar SIA „Venteko” par līguma summu 15 000 LVL (bez PVN). Līguma izpildes termiņš – 01.12.2012.
 
Šobrīd projekta ietvaros Babītes un Piņķu ciemos ir izbūvēti 7,865 km ūdensapgādes tīklu, 6,511 km kanalizācijas tīklu, 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Šī gada pavasarī tiks uzsākti ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbi Priežciemā.
 
Ir uzsākta ūdens attīrīšanas iekārtu tehnisko projektu izstrāde un š.g. aprilī paredzēts uzsākt minēto iekārtu izbūves darbus.
 
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 5 864 691,00, no tā attiecināmās izmaksas LVL 3 740 101,65 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums LVL 3 523 156,00, Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 171 186,88, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 45 758,77).Finansējums neattiecināmajām izmaksām - Babītes novada pašvaldības līdzekļi LVL 828 813,12, SIA "Babītes siltums" līdzekļi LVL 1 295 776,23 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim LVL 1 016 481,25).
 
Projekta realizācija sekmēs ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, energoresursu un ūdens racionālu izmantošanu, samazinās vides piesārņojumu un nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS".
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!
Iezīmes