Jūs esiet šeit:Informācija Piņķu ciema dzeramā ūdens patērētājiem

Informācija Piņķu ciema dzeramā ūdens patērētājiem


Autors valdis- 27 Septembris 2011

Pamatojoties uz SIA „Babītes siltums” iesniegumu par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību (turpmāk- īpašās normas) noteikšanu dzeramajam ūdenim, Veselības inspekcija ir noteikusi uz trīs gadiem , no 2011.gada 3. septembra līdz 2014.gada 3. septembrim, Babītes novada Piņķu ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam ūdenim atkārtotu īpašo normu sulfātu saturam dzeramajā ūdenī līdz 285 mg/l.
 
Latvijas republikā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības nosaka sulfātu saturu dzeramajā ūdenī līdz 250 mg/l.
 
Pasaules Veselības organizācijas 2008.gada vadlīnijas „Vadlīnijas par dzeramā ūdens kvalitāti” nosaka, ka sulfātu koncentrācija līdz 500 mg/l no sabiedrības veselības viedokļa ir pieļaujama.
 
SIA „Babītes siltums” informē, ka projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ir paredzēta jaunu ūdens attīrīšanas iekārtu būvniecība Piņķu un Babītes ciemos.

 Pēc projekta realizācijas 2013. gadā tiks nodrošināta kvalitatīvāka dzeramā ūdens piegāde pa pašvaldības ūdensapgādes tīkliem.