Jūs esiet šeit:Par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Babītes novadā

Par ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Babītes novadā


Autors valdis- 31 Jūlijs 2011

 

 

Babītes novadā realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros ir uzsākti ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas būvdarbi Piņķu ciemā. Augusta mēnesī tiks uzsākti būvdarbi Babītes un Priežu ciemā.
 
Pēc projekta realizācijas iedzīvotājiem būs iespēja pieslēgt savas mājas izbūvētiem tīkliem un saņemt kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni un nodrošināt sadzīves notekūdeņu novadīšanu kopējā kanalizācijas tīklā, līdz ar to samazināt ekoloģisku kaitējumu apkārtējai videi.
 Description: http://babitessiltums.lv/sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/images/spacer.gif 
Būvdarbu veicējs (Konsorcijs „Koger un Partneri”), saskaņā ar izstrādāto tehnisko dokumentāciju, pirms darbu uzsākšanas informēs atsevišķi katras ielas, kur notiks būvdarbi, iedzīvotājus par būvdarbu un transporta kustības organizēšanu, būvdarbu izpildes laiku.
 
Ūdensvada tīklu būvniecības laikā būs īslaicīgi ūdens piegādes pārtraukumi.
Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojamies par īslaicīgi sagādātajām neērtībām.
 
Projekta būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”.
 
Fiziskām un juridiskām personām, kas vēlas pieslēgt savus objektus (mājas) izbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jāiesniedz pieteikums pakalpojuma sniedzējam ( SIA „Babītes siltums” Jūrmalas ielā 13d, Piņķi, Babītes novads, tālr. 67914496), jāuzrāda īpašuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība), lai saņemtu tehniskos noteikumus un jāizbūvē savi ūdensvada un kanalizācijas tīkli līdz pieslēguma vietai.
 
Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” līdzfinansē Eiropas Savienība. Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA „Babītes siltums”. Projekta tehniskās, administratīvās un finanšu vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.
Ieguldījums tavā nākotnē!
 
V.Kalniņš
SIA „Babītes siltums”
valdes loceklis

 

Iezīmes