Jūs esiet šeit:Iepirkums „Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

Iepirkums „Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”


Autors valdis- 28 Decembris 2010

2010.12.28.
 
SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas ielā13D,Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr.29207574, fakss 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
„Inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”
(id. Nr.BS-3/2010)
 
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” id. Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007.
Iepirkuma priekšmets: divu būvniecības līgumu inženiertehniskā būvuzraudzība:
 
1. Ūdens ieguves, attīrīšanas un uzglabāšanas iekārtu projektēšana un izbūve Piņķu un Babītes ciemos;
 
2. Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu, kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve Piņķu, Babītes un Priežu ciemos.
 
Ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, iepriekš sazinoties, var iepazīties un saņemt SIA „Babītes siltums” Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads darba dienās no plkst.9.00-16.00 līdz 2011.gada 18.februārim plkst.11.00.
 
Piedāvājumus iesniegt līdz 2011.gada 18.februārim plkst.11.00 Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
 
Maksa par iepirkuma dokumentāciju – Ls 20 un PVN.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!