Jūs esiet šeit:Iepirkums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā”

Iepirkums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā”


Autors valdis- 28 Decembris 2010

2010.12.28.
 
SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas ielā13D,Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr.29207574, fakss 67914593, e-pasts-babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Babītes novadā” 
(id. Nr.BS-2/2010)
 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” (id.Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 
Iepirkuma priekšmets ir: 16,3 km ūdensapgādes, 14 km kanalizāciju tīklu, 12 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Piņķu, Babītes un Priežu ciemos. Ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, iepriekš sazinoties, var iepazīties un saņemt SIA „Babītes siltums” Jūrmalas ielā 13D,Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads darba dienās no plkst.9.00-16.00 līdz 2011.gada 17.februārim plkst.11.00.
 
Piedāvājumus iesniegt līdz 2011.gada 17.februārim plkst.11.00 Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
 
Maksa par iepirkuma dokumentāciju - Ls 20 un PVN.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!