Jūs esiet šeit:Iepirkums "Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā"

Iepirkums "Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā"


Autors valdis- 21 Decembris 2010

2010.12.21. 


 
SIA "Babītes siltums", reģ.nr.40003145751, Jūrmalas iela 13D, Piņķi,
Babītes pag., Babītes nov., LV-2107, projekta
"Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Babītē"
(id. nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007)
ietvaros izsludina iepirkumu
"Ūdens attīrīšanas iekārtu projektēšana un izbūve Babītes novadā"
(id. nr. BS-1/2010)
Ar iepirkuma procedūras nolikuma dokumentāciju, iepriekš sazinoties,
var iepazīties un saņemt SIA "Babītes siltums" Jūrmalas ielā 13D,
Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
līdz 2011. gada 17.martam plkst. 11.00.
Piedāvājumus iesniegt līdz 2011. gada 17.martam plkst. 11.00
Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., LV-2107.
Kontaktpersona: Valdis Kalniņš, tālr. 29207574, fakss 67914593.
Maksa par iepirkuma dokumentāciju - Ls 20 un PVN.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 

 

Darba apjoms

Darba apjomā kā minimums jāiekļauj:

1. izpētes darbi un/vai testēšana, kas nepieciešama tehniskā projekta izstrādei;

2. tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana.

 

Bab-U-1 – Ūdens ieguve, attīrīšana un uzglabāšana kopīgi Babītes ciemam, Spilves ciemam un Priežciemam  

1)        2 jaunu artēzisko aku izbūve ar jaudu 36 m3/h (10 l/s) katrai;

2)        3 esošo artēzisko aku DB9939, DB9376, DB9431 tamponēšana;

3)        jaunu savienojošu cauruļvadu izbūve no esošās artēziskās akas līdz jaunajai ŪAI;

4)        jauna savienojoša cauruļvada izbūve no 2 jaunajām artēziskajām akām līdz ŪAI;

5)        jaunu ŪAI izbūve ar ūdens attīrīšanas jaudu Q=675 m3/dnn. jeb 31 m3/h izbūve;

6)        spiediena paaugstināšanas (II pacēluma) stacijas izbūve ar jaudu 150 m3/h pie spiediena H=35 m;

7)        tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra (TŪR) izbūve, V=420m3;

8)        2 jaunu tīrā ūdens cauruļvadu izbūve no spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas (SPS) līdz pieslēgumam pie ciemata ūdensapgādes tīkla Babītes ielā;

9)        dezinfekcijas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

10)     jauna cauruļvada izbūve no ŪAI uz TŪR un no TŪR līdz spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijai;

11)     skalošanas ūdens cauruļvada izbūve no ŪAI rezervuāram skalošanas ūdeņu nostādināšanai;

12)     rezervuāra skalošanas ūdeņu nostādināšanai izbūve, kā arī cauruļvada izbūve līdz pieslēguma vietai esošajam lietus kanalizācijas tīklam;

13)     pārplūdes un iztukšošanas cauruļvadu izbūve tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāram ar izplūdi esošajā lietus kanalizācijas tīklā;

14)     1 hidranta iegāde un uzstādīšana;

15)     elektrības kabeļa likšana no esošās transformatora apakšstacijas uz jauno UAS;

16)     stacionārā dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana, kas paredzēts elektriskai jaudai, kas nepieciešama ŪAI, SPS un 2 artēzisko aku darbībai. Dīzeļģeneratoram jānodrošina automātiska palaišana strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;

17)     2 artēzisko aku, ŪAI, SPS un TŪR automatizācija, iekļaujot sakaru kabeļu izbūvi (ja signāls netiek pārraidīts pa gaisu), pilnīgi automātiskas ūdens ieguves un attīrīšanas kompleksa darbības nodrošināšanai, pretielaušanās trauksmes signalizāciju un radio signālu pārraidi uz ŪAI un uz centrālo vadības punktu Piņķu ciemā;

18)     ūdens mērīšanas mezglu ierīkošana neattīrītajam un attīrītajam ūdenim, kā arī filtru skalošanas ūdenim;

19)     asfaltēta piebraucamā ceļa un auto stāvvietas izbūve;

20)     ŪAI, TŪR, SPS un artēzisko urbuma teritoriju iežogošana (ar vārtiem autotransportam un gājēju vārtiņiem);

21)     teritorijas labiekārtošana, t.sk. teritorijas apgaismojuma ierīkošana.

 

Bab-U-2 – Ūdens ieguve, attīrīšana un uzglabāšana

no 1 ūdensgūtnes kopā Piņķu ciemam

1)        1 esošās artēziskas akas Nr. DB14254 atjaunošana;

2)        3 jaunu artēzisko aku izbūve ar jaudu 36 m3/h (10 l/s) katrai;

3)        3 esošo artēzisko aku DB9811, DB9459, DB9458 tamponēšana;

4)        jaunu savienojošu cauruļvadu izbūve no esošās artēziskās akas līdz jaunajai ŪAI;

5)        jauna savienojoša cauruļvada izbūve no 3 jaunajām artēziskajām akām līdz ŪAI;

6)        jaunu ŪAI izbūve ar ūdens attīrīšanas jaudu Q=1355 m3/dnn. jeb 62 m3/h;

7)        spiediena paaugstināšanas (II pacēluma) stacijas izbūve ar jaudu 205 m3/h pie spiediena H=35 m;

8)        tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāra (TŪR) izbūve, V=640m3;

9)        2 jaunu tīrā ūdens cauruļvadu izbūve no spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijas līdz pieslēgumam pie ciemata ūdensapgādes tīkla;

10)     dezinfekcijas iekārtu iegāde un uzstādīšana;

11)     jauna cauruļvada izbūve no UAI uz TŪR un no TŪR līdz spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijai;

12)     skalošanas ūdens cauruļvada izbūve no ŪAI līdz skalošanas ūdens nostādināšanas rezervuāram;

13)     skalošanas ūdens nostādināšanas rezervuāra izbūve, kā arī cauruļvada izbūve līdz esošajam drenāžas grāvim;

14)     pārplūdes un iztukšošanas cauruļvadu izbūve tīrā ūdens uzglabāšanas rezervuāram ar izplūdi esošajā lietus kanalizācijas tīklā;

15)     1 hidranta iegāde un uzstādīšana;

16)     elektrības kabeļa likšana no esošās transformatora apakšstacijas uz jauno ŪAI, 4 artēziskajiem urbumiem un spiediena paaugstināšanas staciju;

17)     pārvietojamā (mobilā) dīzeļģeneratora piegāde un uzstādīšana, kas paredzēts elektriskai jaudai, kas nepieciešama ŪAI, SPS un 3 artēzisko aku darbībai. Dīzeļģeneratoram jānodrošina automātiska palaišana strāvas padeves pārtraukuma gadījumā;

18)     4 artēzisko aku, ŪAI, SPS un TŪR automatizācija, iekļaujot sakaru kabeļu izbūvi (ja signāls netiek pārraidīts pa gaisu), pilnīgi automātiskas ūdens ieguves un attīrīšanas kompleksa darbības nodrošināšanai, pretielaušanās trauksmes signalizāciju un radio signālu pārraidi uz ŪAI un uz centrālo vadības punktu Piņķu ciemā;

19)     ūdens mērīšanas mezglu ierīkošana neattīrītajam un attīrītajam ūdenim, kā arī filtru skalošanas ūdenim;

20)     asfaltēta piebraucamā ceļa un auto stāvvietas izbūve;

21)     ŪAI, TŪR, SPS un artēzisko urbuma teritoriju iežogošana (ar vārtiem autotransportam un gājēju vārtiņiem);

22)     teritorijas labiekārtošana, t.sk. teritorijas apgaismojuma ierīkošana.