Jūs esiet šeit:SIA "Babītes siltums" izsludina iepirkuma procedūru “Elektroenerģijas piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām”

SIA "Babītes siltums" izsludina iepirkuma procedūru “Elektroenerģijas piegāde SIA “Babītes siltums” vajadzībām”


Autors valdis- 10 Oktobris 2019

2019. gada 10. oktobrī SIA "Babītes siltums" reģ.Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Egils Pētersons, tālr.: +371 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkuma procedūru

 

"Elektroenerģijas piegāde SIA "Babītes siltums" vajadzībām", Id.Nr.2.1.-36

 

Iepirkuma priekšmets ir elektroenerģijas piegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums). Iepirkuma nolikums pieejams elektroniski - mājaslapā: www.babitessiltums.lv

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 31. oktobrim plkst.17:00 SIA "Babītes siltums" telpās, Jūrmalas ielā 13D, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.

 

 

Iepirkuma komisija 04.11.2019. ir pieņēmusi lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras "Elektroenerģijas piegāde SIA "Babītes siltums" vajadzībām" (Nr.2.1.-36) ietvaros. No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko fiksēto elektroenerģijas cenu EUR par vienu kWh (bez PVN), tika atzīts pretendents - SIA "AJ Power", Reģ.Nr.40103780693, Adrese: Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048. Pretendenta piedāvātā cena par 1 kWh - 0,05273 EUR bez PVN. 

PielikumsIzmērs
Elektroenergijas_nolikums_BS.doc246 KB
Pazinojums_par_rezultatiem.pdf202.81 KB