Jūs esiet šeit:Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Būvuzraudzības pakalpojumi „Katlu mājas Jūrmalas ielā 13E, Piņķos būvdarbiem” Nr.2.1-4. ietvaros

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Būvuzraudzības pakalpojumi „Katlu mājas Jūrmalas ielā 13E, Piņķos būvdarbiem” Nr.2.1-4. ietvaros


Autors valdis- 01 Marts 2019

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv paziņo, ka 2019.gada 26. februārī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu cenu aptaujas “Būvuzraudzības pakalpojumi „Katlu mājas Jūrmalas ielā 13E, Piņķos būvdarbiem” Nr.2.1-4. ietvaros

 

 

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, tika atzīts pretendenta – SIA “Lakalme”, Reģ. Nr. 40003379590, Adrese: Baldones iela 12, Rīga, LV-1007 iesniegtais piedāvājums. Pretendenta piedāvātā būvuzraudzības pakalpojuma cena bez PVN – 29 800.00 EUR.