Jūs esiet šeit:Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Katlu mājas Jūrmalas ielā 13E, Piņķos būvdarbi”, (Id.Nr.2.1-36) ietvaros

Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras „Katlu mājas Jūrmalas ielā 13E, Piņķos būvdarbi”, (Id.Nr.2.1-36) ietvaros


Autors valdis- 05 Februāris 2019

SIA „Babītes siltums”, reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv paziņo, ka 2019.gada 31. janvārī ir pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma procedūras Katlu mājas Jūrmalas ielā 13E, Piņķos būvdarbi” (Nr. 2.1.-36.) ietvaros. Iepirkuma priekšmets ir: būvdarbi saskaņā ar Būvprojektu.

 

No iesniegtajiem piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu tika atzīts pretendenta - SIA “Cander Būve”, Reģ.Nr. 40003604207, Adrese: Rūpnīcu iela 4, Olaine, LV-2114 iesniegtais piedāvājums. Pretendenta piedāvātā būvdarbu cena bez PVN – 1 134 466.70 EUR.