Jūs esiet šeit:Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Piņķu ciema lietotājiem

Par siltumenerģijas tarifa izmaiņām Piņķu ciema lietotājiem


Autors valdis- 28 Decembris 2017

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

                                                                                                           

SIA „Babītes siltums”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV – 2107, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai 2017.gada 27.decembrī iesniedz siltumenerģijas gala pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” .

 

 

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs EUR/MWh (bez PVN)

Tarifa palielinājums

Ražošanas tarifs

41.09

42.70

3.9%

Pārvades un sadales tarifs

6.97

7.06

1.3%

Tirdzniecības tarifs

2.86

2.86

0.0%

Gala tarifs ar akcīzes nodokļa komponenti (bez PVN)

53.10

54.80

3.2%

 
 

Noteiktā (piedāvātā) tarifa spēkā stāšanas datums – 2018.gada 1.februāris. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar dabas gāzes  cenas izmaiņām.

 

 Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var SIA “Babītes siltums”, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 10.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Babītes siltums” valdes locekli Valdi Kalniņu pa tālruni 67914496.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Babītes siltums”, Jūrmalas ielā 13d, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, elektroniskā pasta adrese: babites.siltums@dot.lv, fakss: 67914593, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.