Kontakti

SIA “BABĪTES SILTUMS”
PVN Reģistrācijas Nr. LV40003145751
Jūrmalas iela 13E, Piņķi
Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107
Tālr.: 67914496, 23556200

E-pasts: babites.siltums@dot.lv

Norēķinu konts:
AS Swedbank
LV43HABA0551035570986
HABALV22

Apmeklētāju pieņemšana
Pirmdiena:   8:00-12:00     14:00-17:00
Otrdiena:     8:00-12:00

trešdiena:    ———-
Ceturtdiena: 8:00-12:00     14:00-17:00
Piektdiena:   9:00-12:00

Bojājumu un avārijas gadījumu pieteikšanai diennakts tālrunis
23556211
Biroja administratore
Tālr.67914496, 23556200
E-pasts: bs.uzskaitvede@dot.lv 

Grāmatvede
Tālr.23556201
E-pasts: bs.gramatvede@dot.lv

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Tālr.:23556209
Ekspluatācijas inženieris
Tālr.:23556203
Ūdenssaimniecības speciālists
Tālr.:23556204