Jūs esiet šeit:Jautājumi un atbildes par iepirkumu „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros"(id. Nr.BS-2/2013)

Jautājumi un atbildes par iepirkumu „Papildus būvdarbi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros"(id. Nr.BS-2/2013)


Autors valdis- 07 Janvāris 2014

 
 

 
 
Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.1
 
Iepirkuma procedūras „Papildus būvdarbi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-2/2013) ietvaros
 
 
1.  Jautājums: Vai PVC kanalizācijas caurulēm jāatbilst LVS EN 1401?
Atbilde: PVC kanalizācijas caurulēm jāatbilst tehniskajā projektā noteiktajām tehniskajām prasībām. Papildus tehniskās prasības Pasūtītājs neizvirza.
 
2. Jautājums: Vai drīkst piedāvāt triecienizturīgas un videi draudzīgākas PP gludsienu kanalizācijas caurules (LVS EN 13476-2), kuras praktiski neizliecas ass virzienā?
Atbilde:
Uzņēmējs drīkst piedāvāt labāku materiālu, kā tehniskajā projektā norādīts, tomēr, tam ir jāatbilst tehniskajā projektā norādītajām minimālajām materiāla tehniskajām prasībām.
 
3. Jautājums: Vai drīkst piedāvāt PE100 spiedvadu caurules ar PP aizsargslāni, kuras paredzētas beztranšeju tehnoloģijām?
Atbilde:
Uzņēmējs drīkst piedāvāt labāku materiālu, kā tehniskajā projektā norādīts, tomēr, tam ir jāatbilst tehniskajā projektā norādītajām minimālajām materiāla tehniskajām prasībām.
 
Iepirkuma komisija precizē:
Objekta Nr.1 apjomu tabulā „K1”  un finanšu piedāvājumā ir kļūdaini norādīts PVC kanalizācijas cauruļu Ø 250 un Ø 200, un PP Ø 160 un Ø 110 kanalizācijas cauruļu  sieniņu biezums. Norādām, ka precizētais PVC un PP kanalizācijas cauruļu sieniņu biezums Objektam Nr.1  ir šāds:
  1. Pilnsienu PVC sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø250 × (≥7.3 mm), SN8;
  2. Pilnsienu PVC sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø200 × (≥5.9 mm), SN8;
  3. PP sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø160 × (≥6.0 mm), SN8
  4. PP sadzīves kanalizācijas caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu, Ø110 × (≥4.1 mm), SN8
 
Iepirkuma komisija informē:
Ievērojot situāciju, ka 2014.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, ar kuriem tiek samazināts darba devēja maksājamais sociālais nodoklis līdz likmei 23,59 %, un, lai izvairītos no pretrunām iepirkuma procedūras vērtēšanas stadijā, lūdzam,  gatavojot Finanšu piedāvājumu piemērot darba devēja sociālā nodokļa likmi 23,59%, atbilstoši likuma "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" 3.punkta nosacījumiem, kas pieņemts 06.11.2013 un stājas spēkā ar 01.01.2014.
 

 
PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!