Jūs esiet šeit:Jautājumi un atbildes par iepirkumu „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros” (id. Nr.BS-3/2013)

Jautājumi un atbildes par iepirkumu „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros” (id. Nr.BS-3/2013)


Autors valdis- 12 Marts 2014

 

12/03/2014

 

 

Atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem Nr.1
 
Iepirkuma procedūras „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-3/2013) ietvaros 
 
1. Jautājums: Nolikuma 9.1. punktā ir uzskaitīti Pretendentam iesniedzamie dokumenti, tai skaitā „a. Piedāvājuma pielikumu (C1 pielikums)”. Tacu nolikumā nav atrodams pievienots C1 pielikums. Lūdzam precizēt 9.1. punkta „a.” Apakšpunktu vai pievienot C1 pielikumu?
 

Atbilde: Informējam, ka Nolikuma 9.1. punktā ir radusies redakcionāla rakstura kļūda. C1 pielikumu nav nepieciešams iesniegt. Norādām, ka 9.1. punkta „a.” apakšpunkts tiek dzēsts no Nolikuma 9.1. punkta redakcijas.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!