Jūs esiet šeit:Jautājumi un atbildes Nr.2 par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"

Jautājumi un atbildes Nr.2 par iepirkumu "Kanalizācijas spiedvada "Priežciems-Piņķi" un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi"


Autors valdis- 31 Oktobris 2014

31/10/2014 

 

 

 
 
Iepirkuma procedūras „Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014 ietvaros
 
1. Jautājums: Iepazīstoties ar iepirkuma nolikumu, ir radies šāds jautājums: Nolikuma A pielikumā: Tehniskā specifikācijā ar grozījumiem 17.10.2014. 5.2. a punktā tika pievienots teikums “būvniecības ieceres izstrāde”. Lūdzam sniegt atbildi uz sekojošu jautājumu: Kā šajā kontekstā izprast nolikuma prasību “būvniecības ieceres izstrāde”? Vai pretendentam konkursa ietvaros, laika grafika sadaļā “būvniecības ieceres izstrāde” jāievērtē iespējamā būvniecības ieceres publiskā apspriešana, būdama nodrošināta ar būvniecības ieceres vizuālo risinājumu, skaidrojošo aprakstu par būvniecības ieceres iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju sadzīves apstākļiem?
 
Atbilde: Informējam, ka Pretendentam piedāvājuma laika grafikā jāievērtē būvniecības ieceres izstrāde, paredzot tās izstrādei un saskaņošanai, t.sk. būvniecības ieceres publiskai apspriešanai, ja tāda būs nepieciešama, Būvniecības likumā atrunāto termiņu.
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!