Jūs esiet šeit:Informācija iedzīvotājiem

Informācija iedzīvotājiem


Paziņojums par SIA ”Babītes siltums” siltumenerģijas gala tarifu projektu Babītes novada, Babītes pagasta Piņķu ciemā.

 
SIA ”Babītes siltums” (Vienotais reģ. nr. LV40003145751) Jūrmalas 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 2013. gada 30. maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa projektu Babītes novada Babītes pagasta Piņķu ciemā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7“Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Informācija par būvdarbiem Babītē, Priežciemā un Piņķos

  

Babītes novadā
2012. gada 21.maijā
 
Cien. Babītes ciema, Priežciema un Piņķu ciema iedzīvotāji!
 
Līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Babītes novadā” (Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007-2) ietvaros uzņēmējs Konsorcijs „Koger un Partneri” turpina būvdarbus.

 

Informācija Piņķu ciema dzeramā ūdens patērētājiem

Pamatojoties uz SIA „Babītes siltums” iesniegumu par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību (turpmāk- īpašās normas) noteikšanu dzeramajam ūdenim, Veselības inspekcija ir noteikusi uz trīs gadiem , no 2011.gada 3. septembra līdz 2014.gada 3. septembrim, Babītes novada Piņķu ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam ūdenim atkārtotu īpašo normu sulfātu saturam dzeramajā ūdenī līdz 285 mg/l.