Ilmārs Stašulāns

SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes loceklis

Profesionālā darba pieredze:

no 2019. gada – SIA “BABĪTES SILTUMS”, valdes loceklis, 

no 2017. gada  – Babītes novada pašvaldība, energopārvaldnieks, 

no 2012. līdz 2017. gadam –  “France Ltd”, loģistika, 

no 1992. līdz 2012. gadam –  Francijas vēstniecība. 

Izglītība:

Inženieris  – mehāniķis (Latvijas Lauksaimniecības akadēmija), kas saskaņā ar MK 2012.gada 28. februāra noteikumiem Nr.142 ”Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība” pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai  (Rīga, 26.04.2013., Nr. 142/13102).