Jūs esiet šeit:Iepirkums „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”

Iepirkums „Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē” ietvaros”


Autors valdis- 26 Februāris 2014

26/02/2014

 

 


2014. gada 26. februārī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Papildus būvuzraudzības pakalpojumi Projekta Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība BabītēNr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/007 ietvaros
(id. Nr.BS-3/2013)
 
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 
Iepirkuma priekšmets ir:  papildus inženiertehniskie un būvuzraudzības pakalpojumi Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumi attīstība Babītē” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski mājas lapā: www.babitessiltums.lv.
 
Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada 18. martam plkst.10.30 Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
 
Piedāvājumi tiks atvērti Babītes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, Sēžu zālē (telpa Nr.15), Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, 2014.gada 18. martā plkst. 11:00.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!
 
 
Iepirkuma noteikumi:

1. Nolikums