Jūs esiet šeit:Iepirkums „ Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”

Iepirkums „ Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”


Autors valdis- 07 Oktobris 2014

07/10/2014

 

2014. gada 6. oktobrī SIA „Babītes siltums” reģ. Nr.40003145751, Jūrmalas iela 13d, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Valdis Kalniņš, tālr:67914496, fakss: 67914593, e-pasts: babites.siltums@dot.lv, izsludina iepirkumu
 
Kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķi” un 2 KSS projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi” , Id.Nr.BS-2/2014
projekta „Ūdensaimniecības pakalpojumu attīstība Babītē”, Nr.3DP/3.5.1.1.0/IPIA/VIDM/007) ietvaros.
 
Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas spiedvada “Priežciems-Piņķu ciems” un 2 esošo KSS (kanalizācijas sūkņu staciju) projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Iepirkuma nolikumu var saņemt elektroniski mājas lapās: www.babitessiltums.lv un www.babite.lv
 
Piedāvājumus iesniegt līdz 2014. gada 23. oktobra plkst.10.00 Jūrmalas ielā 13D, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107.
 
Piedāvājumi tiks atvērti Babītes novada pašvaldības telpās, 2. stāvā, Sēžu zālē (telpa Nr.15), Centra iela 4, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, 2014.gada 23. oktobrī plkst. 10:30.Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. 
 

PROJEKTU "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA BABĪTĒ" LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA "BABĪTES SILTUMS"
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Iepirkuma pielikumi: