Finanšu pārskati

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu: saņemts avanss KF projekta kontā/valsts līdzfinansējums  – 369 719, 00 EUR.

Nodokļu maksājumi valsts budžetā: 

Nr.p.k.Nodokļu, nodevu nosaukums2019. gads2018. gads2017. gads2016. gads2015. gads
1.PVN nodoklis74 52579 16275 90050 21939 058
2.Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās  iemaksas111 52591 14477 84969 05263 624
3.Iedzīvotāju ienākuma nodoklis61 76247 43046 61340 52236 736
4.Uzņēmuma ienākuma nodoklis
5.Dabas resursu nodoklis18 03420 79514 22111 89111 171
6.Transporta ekspluatācijas nodoklis9461 052979432470
7.UD riska valsts nodeva149149157153135
Kopā 266 941239 732215 719172 269151 194

Nodokļu maksājumi pašvaldības budžetā: 

Nr.p.k.Nekustamā īpašuma nodoklis2019. gads2018. gads2017. gads2016. gads2015. gads
  109109109105

Atlīdzības noteikšanas kritēriji un samaksas apmērs