Egils Pētersons

SIA “BABĪTES SILTUMS” valdes priekšsēdētājs

Profesionālā darba pieredze: no 1981. gada darba pieredze ēku projektēšanā, būvniecībā, saimnieciskas nozares vadīšanā, pārtikas un teritoriju labiekārtošanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas uzņēmuma vadīšanā.

Izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, 1981. gads, inženiera – celtnieka kvalifikācija rūpniecības un civilo ēku būvniecībā, pielīdzināta profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.

Amati citās kapitālsabiedrībās: SIA R20 valdes loceklis.

Pilnvaru termiņš: 2024. gada 17. aprīlis.