Ieteikumi temperatūras regulēšanai dzīvokļos

Sildķermeņu (radiatoru) aprīkošana ar automātisko termo regulējošo ventili (termo galvu)

Termostata ventilis komplektā ar termo galvu ļauj regulēt individuāli temperatūru katrā telpā.

Termostata ventilis temperatūru telpā regulē vadoties pēc telpas temperatūras, nevis radiatora temperatūras un atbilstoši izmaina siltuma padevi radiatorā.

Uzstādot termostata ventili un iestatot uz termo galvas optimālo telpas temperatūru Jūs optimāli izmantosiet siltumu.

Piemēram, noregulējot termostatu uz ‘’3’’ telpā tiks uzturēti aptuveni +18… +20 C0 grādi. Ja telpas temperatūra sasniegs iestatīto, termoregulators noslēgs siltuma padevi radiatoram.

Temperatūra telpās

Ievērojamu ietaupījumu iegūst, izmainot telpas temperatūru. Telpās, kuras netiek izmantotas, vai arī prombūtnes laikā temperatūru var samazināt līdz +16… +17 C0 grādiem.

Vēdināšana

Apkures sezonas laikā ir svarīgi telpās nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. Ilglaicīga logu atvēršana vēdināšanas režīmā ir ļoti izšķērdīga, tās laikā caur logu izplūst daudz siltuma. Lai nodrošinātu efektīvu vēdināšanu, 2 līdz 4 reizes dienā pilnīgi jāatver logs uz 5 līdz 10 minūtēm. Svarīgi šajā laikā aizgriezt termoregulatora vārstu, lai samazinātu siltuma patēriņu vēdināšanas laikā.

Siltuma nokļūšana telpā

Sildķermeņus, termoregulatorus un alokatorus nav ieteicams aizsegt ar aizkariem, mēbelēm, vai kā savādāk.

Šāda rīcība palielina siltumenerģijas patēriņu un samazina telpas temperatūru.

Svarīgi atcerēties, ka termoregulatora galvu nedrīkst aizsegt, jo tas ietekmēs komforta apstākļus telpā. Aizklājot alokatorus Jūs variet paaugstināt faktisko siltumenerģijas rēķinu.

Siltuma maksas sadalītājs – alokators

Alokators nevar izmērīt, cik kW*h; MW*h; vai GJ Jūs esat patērējuši sava dzīvokļa apkurei, tas nosaka, kādu daļu no mājas patērētā siltuma Jūs esat saņēmuši.

Siltuma maksas sadalītājs jeb alokators ir elektroniska iekārta proporcionālās siltuma atdeves reģistrācijai telpā.

Alokators ir mērlīdzeklis, kas ar divu sensoru palīdzību reģistrē laiku, kāda un cik ilgi ir bijusi sildķermeņa (radiatora) temperatūra, kāda un cik ilgi ir bijusi temperatūras starpība starp sildķermeni (radiatoru) un apsildāmo telpu no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam.

Alokators pārveido šo informāciju iedaļās – patēriņa vienībās, kas kalpo par pamatu apkures izmaksu aprēķinam. Visa uzskaite iegūst fizikālu jēgu mēneša beigās, kad ir apkopoti visu siltuma maksas sadalītāju – alokatoru rādījumi un ir zināms, cik māja patērējusi kopumā. Pēc noteikta aprēķina veikšanas, katrs dzīvokļa īpašnieks saņems rēķinu atbilstoši savam siltumenerģijas patēriņam.

Katru apkures sezonu siltuma maksas sadalītājs – alokators vienību uzskaiti sāk no jauna, paturot atmiņā katra mēneša uzskaitītās vienības visu apkures sezonu.

Siltuma maksas sadalītāju – alokatoru uzstādīšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas visos dzīvokļos vienlaicīgi uz visiem sildķermeņiem (radiatoriem) uzstāda siltuma maksas sadalītājus – alokatorus un sildķermeņiem jābūt aprīkotiem ar termoregulatoriem (termogalvas)

Uzstādot alokatorus, tiek fiksēts katra sildķermeņa (radiatora) tips, izmērs, uzstādīšanas vieta (telpa), noteikts sildķermeņa (radiatora) siltuma atdeves koeficients.

Individuālā siltuma uzskaite ar siltuma maksas sadalītājiem

Ieviešot individuālo siltuma uzskaiti, lietotāji saņem individuālus siltuma patēriņa rēķinus, kuros atspoguļots siltuma patēriņš katrā telpā. Tas dod iespēju optimizēt siltuma patēriņu un individuāli ietekmēt maksu par siltumu. Piemēram, prombūtnes laikā, samazinot telpas temperatūru tikai par vienu grādu, izmaksas samazinās aptuveni par 5%.