Informācija dzīvokļu īpašniekiem

Cienījamie dzīvokļu īpašnieki!

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumā un citos normatīvajos aktos noteikto dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus obligāti veicamo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai.

SIA “BABĪTES SILTUMS” ir veikusi dzīvokļu īpašumu kopējās platības precizēšanu atbilstoši dzīvojamo ēku tehniskās inventarizācijas lietām un turpmāk, no 2021. gada 01. janvāra, veicot aprēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, izmantos precizētos datus.

Daļai dzīvokļu īpašumu apsaimniekojamā platība pieaugs par ārtelpu platību tiesu, t.i., tiks iekļauti arī balkoni, lodžijas un terases. Apsaimniekošanas maksa atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem paliks nemainīga.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar SIA “BABĪTES SILTUMS”, zvanot uz tālruņa numuru 23556200.